Civil Engineering and ConstructionNovapoint & Quadri

Påmelding Trimble Brukermøte 2019:

Heading_Logo_ProgramPaamelding_776pix

7. - 9. mai - Thon Hotel Arena i Lillestrøm

Etter 30 år med årlige Novapoint Brukermøter er det med både vemod og stolthet vi nå inviterer til Trimble Brukermøte. Årsak? Novapoint har fått følge av flere kompletterende fagverktøy som samlet utgjør Trimbles kraftfulle bransjeløsning for infrastruktur. Derfor har vi i år ikke bare fokus på de kjente fagområdene som tradisjonelt har vært dekket av Novapoint og Quadri, men også konstruksjon med Tekla Structures, tid/lokasjonsplanlegging med TILOS, trasé-alternativsøk med Quantm og 3D tegning med SketchUp. 

Medarrangør i år som i fjor, er  EDRMedeso, forhandler av Tekla i Norge.

Trimble Brukermøte 2019 består av sju parallelle spor:

Prosjektledelse - Modellering - Veg og Jernbane - VA og Kabel - Bru og Tunnel (Tekla) - Geoteknikk - Landskap og Arealplan

Last ned program (PDF)

Programlogoer_776pix (1)
Felter merket med * må fylles ut
Tirsdag 7. mai
17.00 - 18.30

Registrering

Plenumsforedrag
18.30 - 18.35
Les mer Skjul

Velkommen

Idar Kirkhorn, Trimble

18.35 - 19.00
Les mer Skjul

Statens vegvesen i ny drakt for en digital fremtid

Kjell Inge Davik, Statens vegvesen

19.00 - 19.30
Les mer Skjul

Avinor utvider flere flyplasser for å tilpasse seg fremtidig trafikk. Blir flytrafikken også elektrifisert?

Avinor

19.30 - 20.00
Les mer Skjul

Vi må ønske lyktestolpen velkommen til internett

Digitaliseringsekspert Eirik Norman Hansen, CEO Itch

Alt skal på nett, også lyktestolper. Tingenes internett (IoT) er en realitet og mulighetene er så mange at det er vanskelig å forestille seg. Dette foredraget gir et morsomt og inspirerende innblikk i hva som skjer og hva det kan bety for oss.

20.00 - 22.00

Åpningsmiddag

Get together!

Onsdag 8. mai
08.00 - 09.00

Registrering

Plenumsforedrag
09.00 - 09.25
Les mer Skjul

Velkommen til årets Brukermøte

Idar Kirkhorn, Trimble

Hva har Trimble jobbet med det siste året og hvilke trender ser vi i bransjen?

09.25 - 09.50
Les mer Skjul

Digital tvilling i byggebransjen

Anett Andreassen, Statsbygg

Arbeidet med digitale tvillinger pågår i de fleste bransjer. Statsbygg har startet et stort program som jobber med å ta den digitale tvillingen av bygg et steg videre. 

09.50 - 10.15
Les mer Skjul

Nye Veier krever at planlegging, bygging og forvaltning skjer i en Digital Tvilling

Nye Veier

Nye Veier søker ute i verden etter kunnskap om håndtering av Asset Information Model (AIM), i en Digital Tvilling. Dette har resultert i to AIM piloter

10.15 - 10.45

Kaffepause og utstillingsvandring

10.45 - 11.05
Les mer Skjul

CoClass, et nytt, svensk klassifiseringssystem prøves nå ut i Nye Veier prosjekt

Erling Tronsmoen, Trimble

Hva innebærer innføring av CoClass. Hvilken verdi gir dette i en modellbasert prosjektering, bygging og forvaltning? Hvordan håndteres dette i Quadri?

11.05 - 11.30
Les mer Skjul

Modellen som arbeidsgrunnlag på byggeplassen

Gjermund Dahl, Norconsult og Inge Handagard,  AF Gruppen

Nye Veiers E39 Kristiansand vest og Mandal øst prosjekt har AF Gruppen og Norconsult jobbet tett for å få til effektiv, automatisert modell-leveranse til felt.

11.30 - 12.00
Les mer Skjul

Entreprenørens erfaring med å være aktive inn mot Quadri modellen under planlegging, prosjektering og bygging

Katrin Johannesdottir, Skanska

Ved Rv3/Rv25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet skjer prosjektering og bygging parallelt. Det gjør at entreprenør er avhengig av å se mer enn bare det som er ferdig til bygging, for å kunne planlegge sin daglige gjennomføring

12.00 - 13.00

Lunsj

13.00 - 13.35
Parallelle sesjoner
 
Les mer Skjul

Viktigheten av god stemning og "high fives" for god dataflyt, digital samhandling og samarbeid mellom firma

Cathrine Mørch, Multiconsult 

Prosjektering av Fornebubanen skal skje på tvers av en bredde av fag/firma. Hvordan har prosjekteringsgruppen for Fornebubanen jobbet med samhandlingsrutiner og forventninger rundt et samarbeidsklima

 
Les mer Skjul

Hvordan berike modellen med mer informasjon og bedre visuelt uttrykk?

Øystein Lystad, Asplan Viak og Jakob Kowalski, Trimble

Gjennomgang av import med avanserte konverteringsregler og oppretting av egne tegneregeler

 
Les mer Skjul

Nyheter i Veg og Bane

Daniel Sosna, Trimble

Gjennomgang av nyheter, tips og triks for Novapoint Veg og Jernbane

 
Les mer Skjul

Nyheter i VA og Kabel og hvor går veien videre?

Inge Tørnes, Trimble

Novapoint Vann og Avløp og Kabelgrøft oppsummerer nyheter og oppdateringer siste året. Hva er nytt, hva jobber vi med fremover og hvor skal vi?

 
Les mer Skjul

Tekla + Grasshopper – en perfekt duo for prosjektering av konstruksjoner for samferdsel og infrastruktur

Krzysztof Wojslaw, Sweco

De siste årene har mange ulike fagområder fått opp øynene for hva parametrisk design og visuell programmering kan tilføre i prosjekteringsprosessen. Presentasjonen vil vise eksempler på hvordan man har benyttet parametrisk design (programmering, matte og teknologi) for å oppnå automatisering, og dermed fått økt effektivitet og kortere prosjekteringstid i prosjektet.

 
Les mer Skjul

Hvilke muligheter og løsninger gir GeoFuture II geoteknikk?

Steffen Giese, Multiconsult

GeoFuture II-prosjektet avsluttes nå til høsten i 2019. Noen programmoduler som har blitt utviklet i løpet av prosjektperioden er allerede tilgjengelig for brukerne, men flere vil bli lansert fortløpende i nærmere fremtid. Foredraget gir en oversikt over nye funksjoner og elementer i GeoSuite som vil gi forbedret brukervennlighet og prestasjon.

 
Les mer Skjul

SketchUp for landskapsarkitekter

Mats Fensholt, Trimble

SketchUp er et nyttig 3D-tegningsprogram som hjelper deg å lage detaljorienterte og profesjonelle 3D-modeller. Lær å bruke SketchUp til å forme terreng og sette inn trær med nøyaktige georeferert mal i din modell i Novapoint.

 

Deltar ikke på denne presentasjonen

13.45 - 14.20
Parallelle sesjoner
 
Les mer Skjul

Kaoskontroll i BIM-prosjekter ved bruk av Novapoint, ArcGIS Online og Jira

Andreas Lorentzen og Kristine Borgersen, COWI 

Quadri topics, modellkommentarer, GIS informasjon i ArcGIS og modelldata i Quadri. Vi får en gjennomgang av hvordan rådgiver har jobbet med kobling av verktøy for optimal dataflyt på tvers av løsninger, bl.a vha JIRA

 
Les mer Skjul

Hvordan sikre rik import av åpne formater til Quadri uten at egenskaper går tapt?

Marcin Pszczolka, Trimble

IFC formatet gir mulighet for rik import og eksport. Hvordan sikre at egenskaper ikke går tapt på vei inn eller ut av Novapoint? 

 
Les mer Skjul

Minikurs i NovaTrack for jernbane og veg

Patrick Mc Gloin, Trimble

NovaTrack har fått en stor oppdatering - "geometri fra innmålte punkter" som brukes for å skape senterlinje i horisontal og vertikal for jernbane og veg.

 
Les mer Skjul

Ny håndbok N200 Vegbygging - hva er nytt? Vannhåndtering

Joakim Sellevold, Statens vegvesen

Ny håndbok N200 Vegbygging skal brukes ved planlegging av alle nye prosjekter og utarbeidelse av konkurranse­grunnlag fra og med 15. juli 2018 (erstatter N200 fra 2014). Det blir en gjennomgang av endringer som er gjort i gjeldende versjon og pågående arbeid med veiledere ift. klimahåndtering generelt og kravene til hydrologiske og hydrauliske metoder spesielt.

 
Les mer Skjul

EPD – Broen mellom Tekla og EPD generatoren og kobling mellom slipemaskin og Tekla

Jan Børge Loe, Loe Betongelement Fabrikken

Vi vil vise verktøy for å få en bedre miljøberegning for bæresystemet så tidlig som mulig i prosjektet.
Kobling mellom Tekla og miljøberegningsprogrammet gjør det mulig å regne på hele bygg i stede for kun enkeltelementer.
Integrasjon mellom Tekla og slipemaskin for fasader. Overflater angis i Tekla og informasjon overføres til maskinen.
Gjelder både horisontale, vertikale og buede overflater.

 
Les mer Skjul

Erfaringer med bruk av GeoSuite Soil Property Interpretation (Soil Profiles)

Mats Kahlström, NGI

Fra leire til skjærstyrke – tanker og erfaringer med GeoSuite Soil Property Interpretation (Soil Profiles) som et verktøy for å tolke CPTU-sonderinger.

 
Les mer Skjul

Trimble Connect - én filleveranse til mange verktøy. Connect app'n tar modellen ute på anlegget

Mats Fensholt, Trimble og Rune Huse Karlstad, AF Gruppen

Trimble Connect er et effektivt filhåndteringsystem mellom Novapoint,Tekla og SketchUp, med en integrert 3D-visning på web og App. Trimble Connect er One stop shop to Mixed Reality.  

 

Deltar ikke på denne presentasjonen

14.20 - 14.50

Kaffepause og utstillingsvandring

14.50 - 15.25
Parallelle sesjoner
 
Les mer Skjul

E6 Oslo Øst - Lean prosjektledelse gjennom samtidig prosjekteringssesjoner

Lars Ivar Sandboe og Torbjørn Tveiten, ViaNova

E6 Oslo Øst prosjektet jobber med lean prosjektledelse og Samtidig Prosjekteringssesjoner. 

 
Les mer Skjul

Erfaringer fra Utbygging Drammen – Kobbervikdalen hvor hele byggeplan er levert som IFC

Simen Riseng Olsen og Thomas Angeltveit, Norconsult

Byggeplan for Utbygging Drammen – Kobbervikdalen er i sin helhet levert som IFC, fra Novapoint og andre verktøy. IFC importeres til ISY beskrivelse og benyttes direkte i Trimble Access som stikningsdata.

 
Les mer Skjul

Novapoint Vegskilt i 3D

Svein Erik Holm, Trimble

Hvilke muligheter har man i den siste utgave av Vegskilt. Gjennomgang av hvordan man enkelt kan lage forskjellige typer skiltoppsett i 3D og visualisere disse i prosjektmodellen.

 
Les mer Skjul

Praktiske tips til bruk av Novapoint produktbibliotek

Elin Lien og Roger Nilsen, Sweco

Presentasjon av erfaringer og tips ved bruk av Novapoint 3D-bibliotek i prosjektering.

 
Les mer Skjul

3D skanning til BIM, Trimble og Tekla

Erik Karlsen, Norgeodesi

Hvordan få en effektiv arbeidsflyt med bruk av Trimble TX8 skanner, med bearbeiding via Trimble RealWorks til en BIM modell i Tekla Structures.

 
Les mer Skjul

Nye muligheter med neste generasjons Peleberegningsprogram

Robert Bendzovski, Multiconsult

GeoSuite Piles – Fra beregning til dimensjonering. Hovedfokuset til GeoFuture prosjektet har vært å gjøre Piles mer komplett og brukervennlig. Fra å tidligere være en del av en beregning, muliggjør nå Piles den fulle dimensjoneringen av peler i programmet. Ferdigdefinerte peler, med kapasiteter og M-N diagram forenkler og forbedrer tverrsnittskontroll. Forbedret grensesnitt forenkler og tydeliggjør grensesnittet mot RIB og bæreevnevurderingene for pelene.

 
Les mer Skjul

Hvordan utveksle data mellom Civil 3D og Novapoint effektivt?

Tesfaye Kebede, Trimble

Civil Connector har blitt en del av Novapoint Basis og kan nå brukes til å effektivt utveksle data mellom Civil 3D og Novapoint.

 

Deltar ikke på denne presentasjonen

15.35 - 16.10
Parallelle sesjoner
 
Les mer Skjul

Samhandling med stedfestede topics, erfaringer fra prosjekt E6 Kolomoen - Arnkvern og Rv. 3

Tone Kristiansen, ViaNova 

Quadri Easy Access gir en enkel tilgang til modellen for alle. Samhandling skjer direkte i modell med stedfestede topics     

 
Les mer Skjul

Erfaringer med bruk av klassifisering, property set og regler som styrer resultat, for å tilføre egenskaper

Andreas Haugbotn, ViaNova 

Bruk av klassifisering for koding av objekter og videre eksport til IFC. Property set er en ny funksjonalitet i Novapoint for håndtering av informasjon

 
Les mer Skjul

Hvordan hente ut stikningsdata fra Quadri for veg?

Edle Marie Stang, ViaNova, Anders Avlesen og Åge Lund,  Skanska

Hvordan hente ut stikningsdata til ulike utstyrsleverandører. Hvordan levere stikningsdata for en rundkjøring? Stikningsdata for nedre gravenivå i komplekse områder med mange, overlappende inngrep.

 
Les mer Skjul

Etablering av eksisterende ledningsnett - presentasjon av innmålte data

Mili Terstena, Trimble 

Gjennomgang og håndtering av konverteringsregler ved import av ulike filformater. Hvordan presentere data i Quadri modellen?

 
Les mer Skjul

Tegningsløse prosjekter i Tekla Structures

Marianne Astrup, Norconsult

Parameter oppsett i Tekla Structures for direkte import til ISY beskrivelse for at alle mengder kan tas rett ut fra Tekla-modellen (via IFC).

 
Les mer Skjul

Minikurs i hvordan modellere lag i grunnen med utgangspunkt i geotekniske data?

Leif Andersson, Trimble

Minikurset hjelper deg til hvordan modellere lag i grunnen i en samhandlingsmodell, stand alone fra AutoCAD.

 
Les mer Skjul

Unikt 3D-bibliotek for VA-bransjen

Knut Jossang, Pipelife og Mats Fensholt, Trimble

Et VA-bibliotek med digitale 3D-modeller av bransjens produkter er nå fritt tilgjengelig i nettskyen. Det åpne biblioteket med VA-bransjens «byggeklosser» kan sterkt effektivisere VA-bransjen – og er resultatet av et norsk FoU-prosjekt.

 

Deltar ikke på denne presentasjonen

16.10 - 17.10

Utstillernes time

19.30

Aperitiff og Festmiddag

Antrekk: Pent

Torsdag 9. mai
09.00 - 09.35
Parallelle sesjoner
 
Les mer Skjul

Resultater fra FoU-prosjektet, Samtidig Prosjektering

Otto Erster Bergesen, Metier OEC

Det 4-årige FoU-prosjektet, Samtidig Prosjektering avsluttes i år. I dette prosjektet har vi jobbet med ulike samtidige prosesser og teknologier med målsetting om å halvere planleggings- og prosjekteringstiden. Vi legger fram noen av de viktigste resultatene fra dette arbeidet. 

 
Les mer Skjul

IFC for Infrastruktur - hva er status på den internasjonale standardiseringen?

Johnny Jensen, Trimble

 
Les mer Skjul

Ny portal for brukerstøtte og vegsupport håndtering

Daniel Sosna, Trimble

Vi ser på det nye brukerstøttesystemet i Trimble og hva det betyr for deg. En kikk på typiske saker vi har fått inn i forbindelse med Novapoint Veg.

 
Les mer Skjul

Import og eksport av VA/Kabel objekter i Quadri modellen

Inge Tørnes, Trimble

Import/eksport til og fra Quadri med bruk av nye GML-skjemaer fra Norsk Vann - IFC med Klassifisering som grunnlag til beskrivelse.

 
Les mer Skjul

Nye Tekla Bridge Creator

Espen Skogsrud, EDRMedeso

Den nye Bridge Creator i Tekla Structures, kan direkte samvirke med veg og bane fra Novapoint. Nå er det enkelt å prosjektere bru som endrer seg dynamisk med veg eller bane i Novapoint.

 
Les mer Skjul

Digital gateplanlegging - full samhandling i Quadri

Joachim Salomonsen, Asplan Viak

Asplan Viak prosjekterer fornying av Innherredsveien i Trondheim for Statens Vegvesen. Novapoint har sammen med Quadri Easy Access blitt brukt aktivt fra starten av prosjektet med å kartlegge utfordringer, utrede muligheter, utarbeide presentasjoner, samhandling i møter og kommunikasjon mellom byggherre og prosjekterende.

 
Les mer Skjul

AR, SiteVision og HoloLens

Andreas Haugbotn, ViaNova 

Vi viser den innovative løsningen AR/SiteVision – ta med 3D-kummen ut i grøfta. Hva er fremdriften på "The one click solution"?

 

Deltar ikke på denne presentasjonen

09.45 - 10.30
Parallelle sesjoner
 
Les mer Skjul

Frogner bru - et tegningsløst prosjekt, med nytenkning innen parameterisering og detaljnivå på BIM-modeller

Christian Stormyr,  ÅF Engineering

Gamle Frogner bru på Fv. 260 skal erstattes. Prosjektet gjennomføres tegningsløst helt fra godkjenningsprosess hos Vegdirektoratet og gjennom byggefasen. Prosjektet viser nytenkning innen parameterisering og detaljnivå på BIM-modeller. Prosjekteringen er utført med bl.a Tekla Structures

 
Les mer Skjul

Minikurs i hvordan etablere en effektiv modell av terreng og eksisterende situasjon i Novapoint Basis

Jakob Kowalski, Trimble

En god terrengmodell påvirker ytelsen av modellen og hastighet på beregninger mot modellen. Hva bør man unngå for å ikke skape unødvendig tunge modeller? (samme foredrag som Modellering kl.11.10)

 
Les mer Skjul

Minikurs i hvordan modellere vegkryss i 3D?

Patrick Mc Gloin, Trimble

Nyheter i kryssoppgaven og modellering av kryss i 3D, inkl. stikningsdata og mengder.

 
Les mer Skjul

Minikurs VA/Kabel: Beregningsgrunnlag, prioritering og nye funksjoner

Mili Terstena, Trimble 

VA og Kabel har fått flere nye funksjoner det siste året. Vi går igjennom og viser. I tillegg setter vi fokus på beregningsgrunnlag og prioriteringer for kompliserte anlegg. Dette er et minikurs som passer for alle som jobber med VA og Kabel (samme foredrag som VA/Kabel kl.11.10)

 
Les mer Skjul

Nyheter i Tekla 3D armering

Michal Modrzynski, EDRMedeso

Avrundinger, trinnvis tapering og andre rebar sett forbedringer, oppdateringer i verktøy for betongfabrikker, og ende ankere og koplinger.

 
Les mer Skjul

Quantm - Optimalisering av trasé basert på terreng, geometri og kostnad

Magnus Hedly, Trimble og Anders Høie

Live demo av hvordan Quantm kan benyttes for alle prosjektets faser. Fokus på å optimalisere traseer, redusere byggekostnader og effektivisere planleggingsprosessen. Eksempler på integrasjon med Novapoint og TILOS for videre prosjektering og planlegging.

 
Les mer Skjul

Import/eksport av SOSI. Tips for opprydding i SOSI-filen ved feil/mangler

Knut Hunstad, Trimble

Ofte mottar man SOSI-filer med feil og mangler, hvordan skal man verifisere filene og rette feil før import til Novapoint Arealplan. Tips og triks for korrekt SOSI eksport fra Novapoint

 

Deltar ikke på denne presentasjonen

10.30 - 11.10

Kaffepause og utstillingsvandring

11.10 - 11.55
Parallelle sesjoner
 
Les mer Skjul

Quadri Easy Access modell samhandling på web - nye muligheter

Mats Fensholt og Pieter Dhondt, Trimble

Hva er de nye mulighetene ved å samhandle rundt Quadri i nettleseren? Vi viser nyheter i 3D-visning av fagmodeller og samordningsmodeller og modellkommentar-verktøyet Topics (BCF2). Hvordan vise plan og 3D-visninger effektivt for byggherre?

 
Les mer Skjul

Minikurs i hvordan etablere en effektiv modell av terreng og eksisterende situasjon i Novapoint Basis

Jakob Kowalski, Trimble

En god terrengmodell påvirker ytelsen av modellen og hastighet på beregninger mot modellen. Hva bør man unngå for å ikke skape unødvendig tunge modeller? (samme foredrag som Modellering kl.09.45)

 
Les mer Skjul

Minikurs i byggbar overbygning i vegmodellen

Daniel Sosna, Trimble

Vi går igjennom funksjonene for håndtering av vegoverbygning med en nærmere kikk på rehabilitering

 
Les mer Skjul

Minikurs VA/Kabel: Beregningsgrunnlag, prioritering og nye funksjoner

Mili Terstena, Trimble

VA og Kabel har fått flere nye funksjoner det siste året. Vi går igjennom og viser. I tillegg setter vi fokus på beregningsgrunnlag og prioriteringer for kompliserte anlegg. Dette er et minikurs som passer for alle som jobber med VA og Kabel (samme foredrag som VA/Kabel kl.09.45)

 
Les mer Skjul

Nyheter i Tekla Structures

EDRMedeso

Vi vil gå igjennom endringer i Tekla Structures installasjon, modellerings forbedringer, nye buede byggobjekter og andre forbedringer, klone valgt i tegninger, tegningsforbedringer, utskriftsforbedringer, versjonskontroll for tegninger, forbedringer i Tekla Modelsharing, DWG eksportforbedringer, interoperabilitetsforbedringer, basepoints, tips og triks.

 
Les mer Skjul

Bruk av digital skråstrekplanlegging med TILOS på Rogfast

Ole-Christian Espedal, Statens vegvesen

Hvordan bruke digitale skråstrekplaner til å itterere seg frem til en god gjennomførbarhetsmodell for et komplisert prosjekt som Rogfast?

 
Les mer Skjul

Terrengforming direkte i Novapoint og utsetting av trær

Stefan Petterson, Trimble

Bruk terrengformingsfunksjonen direkte inne i Quadri-modellen, der du ser alle fag i samme 3D-visning. Utsetting av trær med latinsk navn som vises i 3D og snitt.

 

Deltar ikke på denne presentasjonen

Plenumsforedrag
12.05 - 12.30

Oppsummering

12.30 - 13.30

Lunsj

  • Ta kontakt med Kirsti Wear på  mail eller per tlf +47 67 81 70 00 om du har spørsmål om påmelding og priser
  • Se prisoversikt her »
  • Jeg forstår at ved å oppgi personopplysninger til Trimble, gir jeg samtykke til Trimble personvernserklæring. Jeg aksepterer at Trimble og deres selskaper kan kontakte meg på e-post for å sende meg relevant informasjon knyttet til deres produkter og tjenester.
© Copyright 2016, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. TERMS OF USE | PRIVACY STATEMENT